Ευρύ διαφημιστικό δίκτυο δημιουργεί η Coral AE

Το δίκτυο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και ήδη έχουν εγκατασταθεί 164 οθόνες σε 94 πρατήρια. Το δίκτυο προσφέρει πληροφορίες για θέματα όπως νέα της ημέρας, πολιτιστική ατζέντα, καιρός και κίνηση στους δρόμους, καθώς επίσης και πληροφορίες για τις τρέχουσες προσφορές στα πρατήρια. Παράλληλα, το δίκτυο είναι διαθέσιμο για τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών άλλων εταιρειών, σε ένα κοινό που υπολογίζεται σε 1.150.000 δυνητικούς πελάτες. Στα άμεσα σχέδια, περιλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου σε 34 επιπλέον σημεία πανελλαδικά, με την προσθήκη 55 οθονών. Η λειτουργία του δικτύου γίνεται σε συνεργασία με τις εταιρείες MadinMedia (παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, διαχείριση, συντήρηση και επέκταση) και Intelligent Media (εμπορική εκμετάλλευση).