ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ MW 1605

Combined κάλυψη

Events

Η φαρμακοβιομηχανία επενδύει σε παραγωγή & R&D

Δώδεκα νέα εργοστάσια, 29 νέες μονάδες παραγωγής και 17 νέα ερευνητικά τμήματα περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την επόμενη τετραετία. Τις επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ παρουσίασαν ο Πρόεδρος της Π...