ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ MW 1619

My Cup Of Tea | Polo | Καμπάνια

Marketing

Τελεσίγραφο για παύση του greenwashing από τη CMA

Έως το τέλος του έτους έχουν στη διάθεσή τους εταιρείες οι οποίες ψεύδονται ή παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες για «πράσινα» credentials τα οποία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν, να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, διαφορετικά θα έρθουν αντιμέτωπε...