ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
PR

Spec 140.000 ευρώ από την Ε.Σ.Αμε.Α.

Παροχή υπηρεσιών όπως ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και διοργάνωση events. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Αμε.Α.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της...