ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ MW 1626

ROAS και CLV

Marketing

Terra Creta: 1ος Απολογισμός Βιωσιμότητας

Η Terra Creta είναι η πρώτη, όπως υποστηρίζει η ίδια, ελληνική εταιρεία στον χώρο του ελαιόλαδου, που δημοσιεύει Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο πρώτος Απολογισμός για το έτος 2019-2020 προέκυψε από τη συλλογική προσπάθεια της ομάδας βιώσι...