Παρουσιάσθηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση

Αφού μίλησε για τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι βιομηχανίες τροφίμων επιμένουν στην προσπάθεια υποστήριξης της σημαντικής θέση του κλάδου  στην οικονομική ζωή της χώρας (26% του συνόλου της μεταποίησης με 1.200 επιχειρήσεις, τζίρος 13 δισ. ευρώ, 3 δισ. ευρώ εξαγωγές, οι οποίες αναπτύσσονται την τελευταία τριετία κατά 20% σε ΜΟ και αποτελούν το 29% των εξαγόμενων προϊόντων, απασχόληση άμεσα και έμμεσα 350.000 εργαζομένων κά), μίλησε για τους 4 βασικούς πυλώνες των προτάσεων, στους οποίους στηρίζεται το υπόμνημα που κατετέθη προς συζήτηση στα αρμόδια υπουργεία: Ανταγωνιστικότητα, Εξωστρέφεια, Έρευνα & Καινοτομία, Επενδύσεις.

Οι βιομηχανίες τροφίμων-μέλη του ΣΕΒΤ ζητούν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ενός απλούστερου και σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος για μία τουλάχιστον 5ετία, αυτόματη επιστροφή του ΦΠΑ ή συμψηφισμό με άλλους φόρους της επιχείρησης, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για τους επενδυτές με την διασφάλιση ενός σταθερού θεσμικού πλαίσιου και την απλοποίηση των διατάξεων για τις επενδύσεις, την εγκατάλειψη της πολιτικής αυξήσεων στην ενέργεια, το αέριο και τα δημοτικά τέλη, συνεργασία με τις τράπεζες με στόχο να δοθεί μια λύση στο καίριο θέμα της ρευστότητας, υποστήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής (ως παράδειγμα προς μίμηση αναφέρθηκε η συμβολαιακή καλλιέργεια), ενθάρρυνση της συνεργασίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ακαδημαϊκής κοινότητας και παραγωγών για την προώθηση της καινοτομίας.