Η τεχνική συνδρομή της Globe One Digital υπήρξε σημαντική, αφού ανέλαβε να διαχειριστεί το σωστό συγχρονισμό υποτίτλων και εικόνας στις συγκεκριμένες Google+ hangout βιντεοσκοπήσεις και την καθημερινή τεχνική παρακολούθηση όλων των Google+ hangouts. Το συγκεκριμένο web project στέφθηκε με επιτυχία σε όλα τα επίπεδα και συγκέντρωσε εκατομμύρια videoviews και στις δύο συνεχόμενες εκλογικές περιόδους.