Σε εξέλιξη ο συνολικός διαγωνισμός του έργου, ύψους 20 εκατ. ευρώ

Πέρα από το βασικό κομμάτι του έργου που αφορά στην υλοποίηση του συστήματος και στην προμήθεια των σχετικών υλικών, η προκήρυξη περιλαμβάνει και μια σειρά υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες δημοσιότητας. Συγκεκριμένα προβλέπει την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας και περιλαμβάνει ημερίδες, workshops και άλλες δράσεις προώθησης της αλλαγής. Η σύμβαση πάντως δεν υποδιαιρείται σε παρτίδες και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.025.211 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, ο αριθμός των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν ανέρχεται σε 4, όπως έχουν κριθεί κατά την Α’ φάση του διαγωνισμού, στο πλαίσιο της προεπιλογής. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 31 Αυγούστου.