Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής, η hellas online παρουσίασε πρώτη στην Ελλάδα τη νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία hol cloud για επιχειρήσεις. Με τις υπηρεσίες hol cloud οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν για την εξυπηρέτηση των ΙΤ αναγκών τους πόρους υποδομής και υπολογιστικής ισχύος, πληρώνοντας μόνο για τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται, με απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων τους και με εύκολη διαχείριση μέσω μιας ενιαίας διαχειριστικής πλατφόρμας.