Το σχέδιό της για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που παράγει παρουσίασε η Xiaomi.

Μέσω του πλάνου, το οποίο φέρει την ονομασία «Φιλοσοφία Μηδενικού Άνθρακα», η Xiaomi φιλοδοξεί να επιτύχει χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών, καθώς και μέσω της επέκτασης των συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) και της εφαρμογής «πράσινων» λειτουργιών και logistics.

Συγκεκριμένα, στους στόχους της είναι, το αργότερο έως το 2030, να έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τους κύριους λειτουργικούς τομείς της κατά τουλάχιστον 70%, σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, ενώ, το αργότερο έως το 2040, να τις έχει μειώσει κατά τουλάχιστον 98%, σε σχέση με το 2021.

Σημειώνεται ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας έχει μειωθεί με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων έρευνα & ανάπτυξη (Ε&Α) καθαρής τεχνολογίας και προϊοντικών αναβαθμίσεων, κυκλική οικονομία και διαχείριση ηλεκτρονικών αποβλήτων.