Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας.

Η Anek Lines ξεκίνησε τα δρομολόγια στην Κρήτη λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των επιβατών, που τίθενται σε ισχύ έως και τις 15 Ιουνίου. Οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν καταρτίσει εξειδικευμένο σχέδιο κατά της εξάπλωσης του Covid-19, αλλά και της αναγνώρισης πιθανών κρουσμάτων. Τα πλοία του στόλου της Anek διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, απολυμαίνοντας σχολαστικά κάθε χώρο.

Επίσης, ο επιβάτης, πριν την επιβίβαση στο πλοίο οφείλει να παραδώσει ειδικό ερωτηματολόγιο κατάστασης υγείας, ενώ για την αποφυγή του συνωστισμού συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση στο πλοίο. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, τηρούνται αποστάσεις και διατίθεται αλκοολούχο διάλυμα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Στα αεροπορικά καθίσματα εφαρμόζεται ειδική διάταξη, ενώ μέριμνα έχει ληφθεί και για τα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών.