Από τις 12 έως και τις 15 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι εκθέσεις Artoza 2021 και FoodTech 2021. Η από κοινού διεξαγωγή των δύο εκθέσεων δημιουργεί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τις προϋποθέσεις για τη μεγιστοποίηση της επισκεψιμότητας της καθεμίας.

Η Artoza θα φιλοξενήσει workshops από pastry και bakery experts, ενώ θα κληρώσει ως δώρο ένα Renault Express Van. Η FoodTech 2021 θα φιλοξενήσει περισσότερους από 120 εκθέτες και περιλαμβάνει πρόγραμμα B2B συναντήσεων με hosted buyers, 6 θεματικούς τομείς και workshops.

Επίσης, προσφέρει επιδείξεις και διαγωνισμούς, ψηφιακή πλατφόρμα για όσους δεν θα καταφέρουν να παρευρεθούν, ενώ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για ένα Van Renault.