Από τους ACTA και Infotest

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που αξιολογεί τις δεξιότητες των μαθητών στις εφαρμογές του Microsoft Office, μέσω της επίσημης εξέτασης Microsoft Office Specialist. Το ελληνικό σκέλος του Πρωταθλήματος διοργανώνεται από τους Φορείς Πιστοποίησης ACTA και Infotest.