Για νέους που επιθυμούν την επανειδίκευσή τους ως προγραμματιστές
Ακολουθώντας το παράδειγμα των δύο προηγούμενων Coding Bootcamps που έγιναν με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές Πληροφορικής, ξεκινάει στις 30 Οκτωβρίου το Coding Bootcamp 3.

Στο πλαίσιο του Alliance For Digital Employability (AFDEmp) διοργανώνεται ένας ακόμη κύκλος επανειδίκευσης σπουδαστών στον χώρο του Προγραμματισμού (Java και C#/.NET) από τη HePIS και υπό την αιγίδα της CEPIS. Τα μαθήματα διεξάγονται στο κέντρο Καινοτομίας και Αριστείας της PeopleCert. Θέλοντας να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας, το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες χωρίς σχετικό υπόβαθρο, που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, στοχεύοντας σε υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα με μεγάλες προοπτικές ανέλιξης. Παράλληλα με τις τεχνικές δεξιότητες στον Προγραμματισμό και την υλοποίηση σχετικών projects, προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και workshops με στόχο τη συνολική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων.