Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του 17ου κύκλου του προγράμματος VentureGarden στην Αθήνα, του επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών αρχικού σταδίου (idea accelerator), ο οποίος διανύει τον 9ο χρόνο του. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν από το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και υλοποιείται από το κέντρο επιχειρηματικότητας του οργανισμού Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD).

Το πρόγραμμα αφορά σε άτομα τα οποία επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να εξελίξουν την ήδη υπάρχουσα. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 13 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα venturegarden.gr. Για την επιλογή των υποψηφίων θα ακολουθηθεί διαδικασία αξιολόγησης λόγω περιορισμένων θέσεων.

Ας σημειωθεί ότι το Alba υλοποιεί το VentureGarden στη Νότια Ελλάδα, ενώ, παράλληλα με την Αθήνα, διοργανώνει το VentureGarden Ηράκλειο για την ενδυνάμωση επιχειρηματιών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και συμπληρωματικές δράσεις σε άλλες περιοχές.