Από την Πέμπτη, 23 Μαΐου, ξεκινά η κυκλοφορία της εφημερίδας «Έλληνας Αγρότης», η οποία θα κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη.

Συντάκτες και ειδικοί επιστήμονες του χώρου, θα ενημερώνουν τους αγρότες για τις νέες τάσεις, την καινοτομία και τα σύγχρονα προβλήματα.

Ειδικό βάρος θα δοθεί, επίσης, στην ψηφιακή γεωργία, την τεχνολογία, τις νέες καλλιέργειες, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τα οικονομικά προγράμματα ενισχύσεων, τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την αμπελουργία, την αλιεία και ό,τι αφορά τη φυτική και τη ζωϊκή παραγωγή, καθώς και τους συνεταιρισμούς.