Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη Της Διαμόρφωσης Επενδυτικού Προφίλ Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Και Της Προώθησης Στρατηγικών Επενδύσεων». Βασικός στόχος του είναι να ληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αποκτήσει ένα ισχυρό επενδυτικό προφίλ που θα οδηγήσει στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης θα εστιάσει στον εντοπισμό και την κατάλληλη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας που συνθέτουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ανέρχεται σε πέντε μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου του 2021.