Αύξηση 64% σημειώθηκε στον αριθμό των καταγγελιών τις οποίες έλαβε το WPP από πληροφοριοδότες το 2023. Συγκεκριμένα, το WPP κατέγραψε πέρυσι 612 εσωτερικές αναφορές από whistleblowers, σε σχέση με τις 372 του 2022.

Το WPP ανέφερε ότι οι ανησυχίες που εκφράστηκαν περισσότερο το 2023 αφορούν «τον σεβασμό στον εργασιακό χώρο» και «την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου».

Ειδικότερα, από τις 612 αναφορές το 2023, οι 476 πραγματοποιήθηκαν μέσω της τηλεφωνικής γραμμής του ομίλου «Right to Speak», ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για οτιδήποτε παραβιάζει τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας και μέσω των φόρουμ των εργαζομένων της και της ομάδας business integrity του WPP.

Οι καταγγελίες αναλύονται και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων. Σημειώνεται ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εντοπίστηκε το 2023 ήταν οι άνθρωποι (64%), ο δεύτερος η νομοθεσία και οι κανονιστικές ρυθμίσεις (16%) και ακολούθησαν οι εξής: οικονομία (8%), πελάτες (6%), λειτουργία (5%) και data privacy, ασφάλεια και ethics (1%).

(Πηγή: Campaign)