Με keynote speaker τον David Meikle

Το workshop απευθύνεται σε senior managers των εταιρειών (CEOs, Managing Directors, CFOs, COOs, Client Service Directors) που έχουν την ευθύνη της διαπραγμάτευσης με τους πελάτες τους. Στόχος είναι να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν πιο αποτελεσματικές συνεργασίες με τα τμήματα μάρκετινγκ και procurement των πελατών τους, ώστε να βελτιωθεί η σχέση κόστους – παραγόμενου έργου, καθώς και να τους εξοικειώσει με τα διαθέσιμα μοντέλα αμοιβών, όπως εξελίσσονται διεθνώς. Το περιεχόμενο είναι σχεδιασμένο, κυρίως, για διαφημιστικές εταιρίες, χωρίς να αποκλείονται media agencies ή κάθε άλλη εταιρεία που προσφέρει δημιουργικές υπηρεσίες. Το workshop θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012.