Ανεπαρκείς διαδικασίες, ελάχιστες συναντήσεις με φυσική παρουσία και η κυριαρχία KPIs με άξονα το κόστος υποσκάπτουν τις αξιολογήσεις της απόδοσης των agencies, σύμφωνα με νέα έρευνα της World Federation of Advertisers (WFA). Με τη συμμετοχή 60 υψηλόβαθμων στελεχών από 36 agencies, η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Μάιο, με αντικείμενο τη διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα πορίσματα, τα agencies επιθυμούν περισσότερες εκ του σύνεγγυς και ανοιχτές συζητήσεις με τους πελάτες τους, μετά το πέρας της αξιολόγησης. Αν και το 31% των διαφημιζόμενων δηλώνει ότι πραγματοποιεί φυσικές συναντήσεις για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το 14% των agencies υποστηρίζει ότι ενημερώνεται σχετικά μέσω ενός εργαλείου αξιολόγησης, το 7% ότι τα μαθαίνει μέσω τηλεφώνου, 5% μέσω mail, ενώ το 2% ότι δεν τα μαθαίνει ποτέ.

Πολλά είναι επίσης τα agencies που δεν νιώθουν άνετα να εκφράσουν ειλικρινές feedback, με το 43% να θεωρεί ότι αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για αποτελεσματική αξιολόγηση. Τα agencies προβληματίζονται και σχετικά με τα KPIs που χρησιμοποιούν οι μάρκες, τα οποία εστιάζουν αποκλειστικά στο κόστος, ή είναι υποκειμενικά, όπως ο «ενθουσιασμός». Από την πλευρά τους προτείνουν νέα KPIs, όπως η ταχύτητα, η αποδοτικότητα και η συμβολή στην επιχειρηματική στρατηγική. (Πηγή: Marketingweek.com)