Η Global Sustain πραγματοποίησε webinar για την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, με τίτλο «Latest developments in the ESG Industry and the new EU Sustainable Finance Framework (EU Taxonomy)».

Στο πλαίσιο του webinar παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις σε θέματα ESG (Environmental, Social & Corporate Governance), καθώς και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το EU Sustainable Finance Framework. Το webinar πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά από την ΕΘΕ με τη συμμετοχή των μελών της. Την παρουσίαση έκανε ο Μιχάλης Σπανός, Managing Director του Global Sustain Group.