Την πρωτοβουλία του κλάδου της διαφήμισης στη Βρετανία, Ad Net Zero, την οποία ανέλαβαν οι Advertising Association (AA), Incorporated Society of British Advertisers και Institute of Practitioners in Advertising, ώστε οι διαφημιζόμενοι να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, στηρίζουν εφεξής οι WPP, Google, Unilever, Accenture και Channel 4. Οι νέοι υποστηρικτές θα παρέχουν χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και πόρους, προκειμένου οι στόχοι της να πραγματοποιηθούν πριν το τέλος της δεκαετίας. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκαν πέντε ομάδες εργασίας, αρμόδιες για τη μέτρηση και μείωση των εκπομπών από τις λειτουργίες του ad business, τον περιορισμό τους στις διαφημιστικά παραγωγές και τη μείωσή τους στις επιλογές media.

Οι πόροι θα διατίθενται για εκκαθάριση των εκδηλώσεων του κλάδου, ενώ θα διερευνηθούν οι δυνατότητές τους να επηρεάσουν προς μια θετική αλλαγή. «Επίσης, εστιάζουμε στο πώς η δημιουργικότητα στο advertising της Βρετανίας μπορεί να υποστηρίξει τις ταχείες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, που απαιτούνται, για να
αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή που αντιμετωπίζουμε όλοι», σημείωσε ο Stephen Woodford, Chief Executive του Advertising Association.

(Πηγή: The Drum)