Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα, κινητοποιώντας τις κυβερνήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων.

Σύμφωνα με τη Sustainability Foundational Study 2021 της KANTAR, που βασίζεται στους 17 πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, η φτώχεια, η πείνα, η μόλυνση του νερού και η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελούν κορυφαία θέματα ανησυχίας για τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στην Ευρώπη.

Είναι όμως αυτά το ίδιο σημαντικά για κάθε χώρα, κατηγορία και μάρκα ώστε να κινητοποιήσουν τους ανθρώπους στο ταξίδι της Βιωσιμότητας;

Στην Ελλάδα, τα ζητήματα κοινωνικής βιωσιμότητας παίζουν μεγαλύτερο ρόλο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κυρίως περιβαλλοντικές ανησυχίες. Οι Έλληνες ανησυχούν ιδιαίτερα για τη φτώχεια και την πείνα στην κοινωνία, την υπερβολική εργασία και την εκμετάλλευση των εργαζομένων, καθώς και την ψυχική τους υγεία. Η ρύπανση των υδάτων και η απώλεια βιοποικιλότητας είναι επίσης θέματα που απασχολούν, ενώ υπάρχουν και διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφορετικών ηλικιών.

Η πλειοψηφία των πολιτών, είναι επί του παρόντος σκεπτική ως προς τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες στην αντιμετώπιση της βιωσιμότητας, καθώς πιστεύει ότι οι εταιρείες την χρησιμοποιούν για εμπορικούς λόγους (greenwashing). Ταυτόχρονα, οι μισοί πιστεύουν ότι οι μάρκες χρησιμοποιούν στερεότυπα στις επικοινωνίες τους κι είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία διακρίσεων.

Παρόλο τον σκεπτικισμό προς τον ρόλο των εταιρειών, οι άνθρωποι αναμένουν από τις μάρκες να ηγηθούν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, εκπαιδεύοντας και παρέχοντας μια απρόσκοπτη αγοραστική εμπειρία ως προς την επιλογή βιώσιμων προϊόντων/υπηρεσιών.

Πώς μπορούν οι μάρκες να αποφασίσουν τη στρατηγική τους στο «ταξίδι» της Βιωσιμότητας και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ανθρώπων; Ακολουθώντας τα παρακάτω βασικά βήματα:

  1. Προσδιορίζοντας τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που είναι σχετικά με την κατηγορία τους (WHERE ΤΟ PLAY)
  2. Κατανοώντας τον ρόλο που μπορούν να έχουν και που ταιριάζει με αυθεντικό τρόπο στο brand purpose (WHAT)
  3. Κατανοώντας τα κοινά/τυπολογίες στα οποία απευθύνονται ανάλογα με τη στάση τους προς την Βιωσιμότητα (WHO)
  4. Σχεδιάζοντας τις επικοινωνίες, τα νέα προϊόντα, τις συνεργασίες, που θα εκπαιδεύσουν και θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια προς ένα βιώσιμο τρόπο ζωής (HOW- value-action gap)
  5. Υλοποιώντας δράσεις με συνέπεια ως σημείο διαφοροποίησης της μάρκας (DO- Action (doing, not saying).

Ενσωματώνοντας οι μάρκες τη Βιωσιμότητα στη στρατηγική τους, ως αναπόσπαστο μέρος του οργανισμού τους, δεν θα τους επιτρέψει απλά να ενδυναμώσουν το equity και το μερίδιο τους, αλλά θα τους δώσει και τη δυνατότητα να προσφέρουν νέες εναλλακτικές και προοπτικές που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Έτσι, μια Μάρκα που ζει στο σήμερα, μπορεί να διαδραματίσει έναν πιο σημαντικό ρόλο, έναν ρόλο που να είναι σε επαφή με το πνεύμα της εποχής, τις ανάγκες των καταναλωτών πέρα από την κατηγορία. Μια Μάρκα που είναι πολίτης του κόσμου!

Simply talking about Brand Purpose and Sustainability does not equal success

Lela Charavgi, Chief Growth Officer, Insights Division
E:[email protected]

Nella Rizikari, Head of Brand Guidance, Insights Division
Ε: [email protected]

Efi Grimani, Brand Strategy, Insights Division
E: [email protected]