Υλοποιώντας τους ανα­πτυ­ξια­κούς στόχους του ομίλου JT σε όρους Βιωσιμότητας, την περίοδο 2020-2022 η JTI αύξησε την παραγωγή στο εργοστάσιο κατά 112%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ευθυγραμμισμένη με τον εθνικό στόχο της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών και της αύξησης του δείκτη απασχόλησης στην περιοχή της Α. Μακεδονίας και Θράκης, η JTI συμβάλλει με το εξαγωγικό της αποτύπωμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022, το 76% της παραγωγής του εργοστασίου εξάχθηκε σε αγορές της ΕΕ, με το υπόλοιπο 24% να προορίζεται για την εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η παραγωγική και εξαγωγική αυτή ένταση δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση επιβάρυνση του Περιβάλλοντος, όπως επισημαίνεται.

Οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν και περαιτέρω δρομολογούνται στην παραγωγική μονάδα της Ξάνθης, συντάσσονται πλήρως με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο όμιλος JT, να επιταχύνει τις προσπάθειές του για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.