Η Velocity Energy Consulting είναι η «πρώτη συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην ενέργεια και το περιβάλλον», όπως επισημαίνει. Η Velocity προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιστάθμιση ενεργειακού κινδύνου, τόσο για τον κλάδο της βιομηχανίας, όσο και του εμπορίου (αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, café, logistics κ.ά.), καθώς και σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια ή λοιπές υποδομές.

Επιπλέον, η εταιρεία χαράσσει στρατηγική για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου λύσεων ενεργειακού εφοδιασμού του συνόλου των ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υγραέριο και λοιπά καύσιμα) και τη συνεχή παρακολούθηση των συμβάσεων προμήθειας, ώστε οι επιχειρήσεις να αναπροσαρμόζονται, ανάλογα με τις συγκυρίες.

Ο Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σχετικά, μεταξύ άλλων: «Η Velocity μέσω των καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών, του εξειδικευμένου λογισμικού που έχει δημιουργήσει, αλλά και των έμπειρων στελεχών της, έρχεται να διασφαλίσει και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων».