Η στρατηγική συνιστά συναρπαστικό αντικείμενο, γιατί διαμορφώνει τη γενική κατεύθυνση ενός οργανισμού, τον τρόπο που διοικείται, αξιοποιεί επωφελώς τη συγκυρία και το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και την καινοτομία. Οι «Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων» χαρακτηρίζονται για την παιδαγωγική δομή τους. Οι συγγραφείς καλύπτουν τις βασικές έννοιες της στρατηγικής σε τρεις κύριους θεματικούς άξονες: στρατηγική τοποθέτηση, στρατηγικές επιλογές και εφαρμογή της στρατηγικής στην πράξη.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται η μεθοδική παρουσίαση της ύλης που διευκολύνει την κατανόηση των σχετικών θεμάτων, οι μελέτες περίπτωσης και ενδιαφέροντα παραθέματα που συνδέουν τη θεωρία της στρατηγικής με την πρακτική εφαρμογή της, προτεινόμενα βασικά αναγνώσματα για περαιτέρω μελέτη, γλωσσάρι με τους βασικούς όρους της στρατηγικής, αλλά και παρουσίαση των σύγχρονων ζητημάτων στρατηγικής, όπως η διεθνοποίηση, η εταιρική διακυβέρνηση και η κοινωνική ευθύνη.

Το βιβλίο απαρτίζεται από δέκα κεφάλαια που δίνουν έμφαση σε αυτό που στο βιβλίο «Διερευνώντας την εταιρική στρατηγική (Exploring Corporate Strategy)» προσδιορίζεται ως «στρατηγική οριοθέτηση» και «στρατηγικές επιλογές». Στο πλαίσιο της «στρατηγικής οριοθέτησης» το βιβλίο παρουσιάζει την ανάλυση του περιβάλλοντος, τη στρατηγική δυνατότητα, τον στρατηγικό στόχο και, τέλος, την κουλτούρα και στρατηγική.

Ως προς τις «στρατηγικές επιλογές», το βιβλίο πραγματεύεται τη στρατηγική σε επιχειρηματικό, εταιρικό και διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης μεθόδους και αξιολόγηση στρατηγικής. Το τελευταίο δέκατο κεφάλαιο «Στρατηγική στην πράξη», αναδεικνύει ζητήματα εφαρμογής, όπως οργανωτική δομή, διαδικασίες του Μάνατζμεντ και στρατηγική αλλαγή.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Ο Gerry Johnson είναι καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ στη Σχολή Διοίκησης του Lancaster University και  διακεκριμένος υπότροφος του Advanced Institute of Management Research της Μεγάλης Βρετανίας. Η επιστημονική του έρευνα εστιάζεται στην πρακτική του στρατηγικού μάνατζμεντ, στις διαδικασίες ανάπτυξης της στρατηγικής και τη στρατηγική αλλαγή στους οργανισμούς.

Ο Kevan Scholes είναι ο Βασικός Εταίρος της Scholes Associates με ειδίκευση στο στρατηγικό μάνατζμεντ. Είναι επισκέπτης καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ και πρώην διευθυντής του Sheffield Business School της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Richard Whittington είναι καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ στο Said Business School και συνεργάτης στο New College της Οξφόρδης. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών και στη συμβουλευτική.

Πρόλογος, επιστημονική επιμέλεια: Νίκος Κωνσταντόπουλος
Μετάφραση: Ηρώ Νικολάου

Έκδοση: Κριτική, 2011, Σελίδες: 464, Διαστάσεις: 17×24, Τιμή: €38 [www.kritiki.gr]