Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου και θα εστιάσει στις πρόσφατες τάσεις και νέες βέλτιστες πρακτικές

Με κεντρικό θέμα «(new) Rules of Engagement», δηλαδή τα νέα δεδομένα στην αγορά της Τηλεόρασης και του Digital Video, θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου το TV & Video Conference (www.tvandvideoconference.gr), με πληθώρα διακεκριμένων ξένων keynote ομιλητών που θα δώσουν το στίγμα των διεθνών εξελίξεων, αλλά και παρεμβάσεις (ομιλίες και συζητήσεις πάνελ) από ανώτατα στελέχη της εγχώριας αγοράς, τα οποία θα επικεντρωθούν περισσότερο στην ελληνική πραγματικότητα.

Τα βασικά ζητήματα που θα εξετάσει το συνέδριο είναι:
Τηλεοπτική διαφήμιση: τάσεις και νέα δεδομένα, καινοτομία, digital video συνέργειες
Παραγωγή, διάθεση και κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου: οι τελευταίες εξελίξεις, οι συγκλίσεις και τα βασικά ΚΡΙs

Ψηφιακή αγορά: ανταγωνισμός καναλιών, pure plays και διεθνών παικτών για μερίδιο δαπάνης. Δημιουργικότητα, κάλυψη και κόστος

Μultiscreen distribution & attribution: μετρήσεις, απαραίτητες δεξιότητες και τεχνολογική υποδομή.

Addressable TV: θεωρία και πράξη
Το TV & Video Conference απευθύνεται σε ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, στελέχη εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα, διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies, καθώς και συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι προγράμματος, τεχνολογίας και μετρήσεων.