Τα βασικά ζητήματα που θα εξετάσει το συνέδριο είναι:
– Τηλεοπτική διαφήμιση: τάσεις και νέα δεδομένα, καινοτομία, digital video συνέργειες
– Παραγωγή, διάθεση και κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου: οι τελευταίες εξελίξεις, οι συγκλίσεις και τα βασικά ΚΡΙs
– Ψηφιακή αγορά: ανταγωνισμός καναλιών, pure plays και διεθνών παικτών για μερίδιο δαπάνης.
– Δημιουργικότητα, κάλυψη και κόστος
– Μultiscreen distribution & attribution: μετρήσεις, απαραίτητες δεξιότητες και τεχνολογική υποδομή.
– Addressable TV: θεωρία και πράξη

Το TV & Video Conference απευθύνεται σε ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών, στελέχη εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα, διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies, καθώς και συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι προγράμματος, τεχνολογίας και μετρήσεων.