Την 1η Ιουλίου η ΕΜΟΤΑ, η European Multichannel and Online Trade Association, ανακοίνωσε την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Σήματος Εμπιστοσύνης (Trustmark), το οποίο θα εμφανίζεται σε ηλεκτρονικά καταστήματα που πληρούν τους όρους καλής επιχειρηματικής πρακτικής που έχουν ορισθεί από τη σχετική επιτροπή. Στην Ελλάδα, το σήμα απονέμεται με το Trustonline που δημιούργησε η ΕΠΑΜ, η Ελληνική Ένωση Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΜΟΤΑ και Πρόεδρος της ΕΠΑΜ, Γιάννης Κουρνιώτης μιλάει στo Marketing Week για τη σημασία των σημάτων στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ελληνική αγορά, αλλά και για το cross-border e-commerce, βοηθώντας τα e-shops να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη 500 εκατ. καταναλωτών στην Ευρώπη και διεθνώς.

Marketing Week: Κύριε Κουρνιώτη, ποιοι παράγοντες συμβάλλουν ώστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών;
Γιάννης Κουρνιώτης:
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2011 στη Μ. Βρετανία, στην κυριότερη αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, έδειξε ότι το κατάστημα αποκτά την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, όταν εμφανίζει σήματα ποιότητας (ποσοστό 48%) και εμφανή στοιχεία επικοινωνίας (ποσοστό 46%). Επίσης, πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έδειξε τα ίδια ευρήματα και για την ελληνική αγορά, αφού η ασφάλεια των συναλλαγών σε ποσοστό 44% και οι ξεκάθαροι όροι χρήσης (33%) αποτελούν τα βασικά στοιχεία που προδιαθέτουν τον καταναλωτή να δείξει εμπιστοσύνη σε ένα κατάστημα.

Εκτός των ερευνών όμως, συνήθως οι άνθρωποι συναλλάσσονται με αυτούς που γνωρίζουν, συμπαθούν και εμπιστεύονται. Αυτό δεν έχει αλλάξει παρά τις τόσες αλλαγές που έχει υποστεί το εμπόριο. Ειδικά η εμπειρία στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το φυσικό κατάστημα, που με μια επίσκεψη μπορούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητά του και αν θα το εμπιστευθούμε. Στα ηλεκτρονικά καταστήματα, το σήμα εμπιστοσύνης και ποιότητας τα βοηθά να αποκτήσουν άμεση ένδειξη εμπιστοσύνης, οδηγώντας τον πελάτη να παραμείνει, να περιηγηθεί και στη συνέχεια να κλείσει την παραγγελία στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Ποιο είναι το όφελος για τα ηλεκτρονικά καταστήματα που φέρουν το σήμα TrustOnline;
Το TrustOnline βοηθά τα ηλεκτρονικά καταστήματα να εμφυσήσουν εμπιστοσύνη στους επισκέπτες τους, καθώς τηρούν την νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βέλτιστες πρακτικές που πηγάζουν από τους κώδικες πωλήσεων από απόσταση. Επιπλέον, λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον όσον αφορά στα προσωπικά στοιχεία των πελατών, ενώ, τέλος, το κατάστημα αποκτά και το Ευρωπαϊκό σήμα της EMOTA «European Trustmark», που βοηθά την επιχείρηση στις διεθνείς συναλλαγές της.

Πώς συμβάλλουν οι σχετικές πιστοποιήσεις στην ανάπτυξη συνολικά της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου;
Η πιστοποίηση TrustOnline είναι σημαντική για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, αφού αφενός βοηθά τον καταναλωτή να έρθει πιο κοντά στις ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αφετέρου, δίνει ώθηση στις πωλήσεις των νέων καταστημάτων που δεν είναι γνωστά στην αγορά και δεν διαθέτουν διαφημιστική δαπάνη. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξήγαγε μια έρευνα στις χώρες μέλη, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, η οποία έδειξε ότι, το 49% των ερωτηθέντων γνώριζαν τι είναι το Trustmark, το 34% ανέφεραν ότι γνωρίζουν κάποιο Trustmark και το 69% απάντησαν ότι το Trustmark είναι απαραίτητο στη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με ποιο τρόπο μπορεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να αποκτήσει το TrustOnline;
Το σήμα TrustOnline απονέμεται στα ηλεκτρονικά καταστήματα κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται από την Υπηρεσία Πιστοποίησης TrustOnline, αφού κριθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή του σήματος. Οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται, καταχωρούνται στη διεθνή βάση δεδομένων της EMOTA που επιτρέπει σε όποιον περιηγηθεί στο κατάστημα να διαπιστώσει αν διαθέτει την πιστοποίηση TrustOnline. Το TrustOnline είναι μια οικονομική λύση για κάθε κατάστημα, αφού μαζί με το σήμα το κατάστημα εγγράφεται δωρεάν στα μέλη της ΕΠΑΜ, απολαμβάνοντας πλήθος παροχών και παίρνοντας στην ουσία, δωρεάν, την πιστοποίηση της EMOTA, «European Trustmark».