Τα brands διεθνώς επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε influencers, ωστόσο η αβεβαιότητα σχετικά με την επίδρασή τους στο return-on-investment είναι διάχυτη, αναφέρει νέα διεθνής έρευνα της Ebiquity. Αναφέρεται ότι η πανδημία επιτάχυνε για πολλά brands την αξιοποίηση των influencers, με 30% των heavy spenders και 29% των medium spenders να συμφωνούν. Αντίθετα, ο Covid-19 είχε μικρότερη επίδραση σε brands που επένδυσαν μικρότερα ποσά, με 46% των light spenders να διαφωνούν στα περί επιτάχυνσης της χρήσης του λόγω της πανδημίας.

Βrands όλων των μεγεθών εκτιμούν ότι θα επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά στον κλάδο στο μέλλον -60% των heavy spenders και 37% των light spenders- ενώ μόνο ένα 12% εκτιμά ότι θα επενδύσει λιγότερα. Ωστόσο, τα 3/4 των brands δηλώνουν αβέβαια για το τελικό ROI, με το ποσοστό αυτό να φτάνει στους heavy spenders το 80%. Το κανάλι που βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων για την προβολή influencer καμπανιών είναι το YouTube, ενώ το TikTok και το Instagram προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς engagement.

(Πηγή: Warc)