Οι συγγραφείς θέτουν το πλαίσιο για την ορθή επιχειρηματική λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης, μεταδίδοντας πληροφορίες και κατευθύνσεις από τη διεθνή πρακτική, παρουσιάζοντας αναλύσεις και προτείνοντας λύσεις σε ό,τι αποκαλείται «κρίση». Η καινοτομία όμως του βιβλίου είναι ότι πραγματεύεται την επιβίωση της ελληνικής επιχείρησης στη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που περιλαμβάνει τους ανθρώπινους πόρους και την ανάπτυξη ηγετικής προσωπικότητας, τις επιχειρηματικές δράσεις μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας και την αναγκαία προετοιμασία των οργανωσιακών υποδομών.

Οι συγγραφείς κωδικοποιούν τα σημεία-κλειδιά αυτού του νέου ολιστικού συστήματος σε έναν «πίνακα ελέγχου», ενώ σε ξεχωριστή ενότητα αξιολογούν το παρόν και το μέλλον των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και άξονες στρατηγικής για την ανάπτυξη και δημιουργική λειτουργία της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.

Έκδοση: Σταμούλη 2009, Σελίδες: 204, Διαστάσεις: 14×24, Τιμή: €19 [www.stamoulis.gr]