Την πρόθεσή του να διευρύνει την πρόσβαση των direct response advertisers σε ευρύτερο video inventory στο Watch Feed του, ανακοίνωσε το YouTube. Η πλατφόρμα θα διαθέτει τις direct response διαφημίσεις σε brand safe περιεχόμενο εκτός του Partner Program, το οποίο πιστοποιεί creators με περισσότερους από 1.000 subscribers και 4.000 ώρες παρακολούθησης, ως ικανούς να εισπράττουν έσοδα. Μέχρι τώρα, διαφημίσεις έτρεχαν μόνο σε περιεχόμενο από creators που εντάσσονται στο YouTube Partner Program. Ωστόσο, και οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του, ώστε να έχουν το δικαίωμα εσόδων.

Επιπλέον, οι διαφημίσεις θα συνεχίσουν να πληρούν κατά 99% τα brand safety effectiveness standards της Global Alliance for Responsible Media. «Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της συνεχούς επένδυσής μας σε νέες λύσεις, όπως το Home Feed ads, οι οποίες βοηθούν τους διαφημιστές να αξιοποιήσουν υπεύθυνα την πλήρη γκάμα του YouTube για να συνδεθούν με το κοινό τους και να αναπτυχθούν», ανέφερε blog post της εταιρείας. Οι direct response διαφημίσεις διαθέτουν σημαντικά CTAs και προδιαγραφές που επιτρέπουν στα brands να εστιάσουν σε χρήστες που είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν στην επιθυμητή ενέργεια-στόχο.

(Πηγή: Campaign)