Το WPP ανακοίνωσε τα 9 δημιουργικά projects που επέλεξε για να ενισχύσει την πρόοδο σε ζητήματα φυλετικής δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο, ως μέρος του Racial Equity Program. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου δεσμεύσεων και δράσεων για την υποστήριξη των περιθωριοποιημένων, για λόγους φυλετικούς και εθνοτικούς, ταλέντων, το WPP δεσμεύθηκε να επενδύσει 30 εκατ.

δολάρια σε βάθος τριετίας για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ένταξης. Ανάμεσα στα projects που εγκρίθηκαν, συμπεριλαμβάνεται ένα ερευνητικό έργο των WPP Roots, Ogilvy Growth and Innovation και GroupM, το οποίο στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο θέασης των πραγμάτων με βάση data-driven insights για το κοινό των μαύρων, των ασιατιακών και άλλων μειονοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και να οδηγήσει σε μία ουσιαστική συμπερίληψη στη βιομηχανία.

Ένα ακόμα project είναι εκείνο που βασίστηκε στη σύμπραξη της Wunderman Thompson Health με το Health4Equity Center of Excellence και στοχεύει να βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών πολλών φυλετικών τμημάτων που αντιμετωπίζουν ανισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
(Πηγή: The Drum)