Σε συνέχεια των προθέσεων του LinkedIn να υιοθετήσει πολλαπλά διαφημιστικά φορμάτ και να επιτρέψει στα μέλη του να επικοινωνούν απευθείας με τα brands με direct messages, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι εξετάζει μια νέα επιλογή βασισμένη στο AI για τη δημιουργία διαφημίσεων, η οποία θα παρέχει στους marketers αυτοματοποιημένες παραλλαγές του κειμένου και των τίτλων των διαφημίσεων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι προτάσεις ad copy μέσω AI, τις οποίες παρέχει, θα χρησιμοποιούν εξελιγμένα μοντέλα OpenAI GPT, μέσω της συνεργασίας του LinkedIn με τη Microsoft, με σκοπό να αξιοποιήσουν δεδομένα από τη σελίδα LinkedIn των marketers και από τις ρυθμίσεις του Campaign Manager -συμπεριλαμβανομένων των στόχων της διαφήμισης, των κριτηρίων στόχευσης και του επιθυμητού κοινού-στόχου – στη διαδικασία δημιουργίας διαφήμισης.

Το LinkedIn ευελπιστεί ότι οι marketers θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το αυτοματοποιημένο εργαλείο για να αυξήσουν τη παραγωγικότητα, «δημιουργώντας άμεσα σχετικό περιεχόμενο» από τους πέντε τίτλους και τα recommendations σχετικά με το ad copy, το οποίο θα μπορούν να επεξεργάζονται, προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με το εκάστοτε brand’s voice.

(Πηγή: Media Post)