Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή, στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής περιβαλλοντικής ευθύνης, παρουσιάζει τη νέα συσκευασία με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό rPET & 50% rPE, την πρώτη, όπως σημειώνει, συσκευασία εμφιαλωμένου νερού με τόσο υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό στην ελληνική αγορά. Η νέα ανακυκλώσιμη συσκευασία ακολουθεί τις παγκόσμιες δεσμεύσεις της Nestlé με όραμα καμία συσκευασία της να μην καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ως επιβαρυντικό για το περιβάλλον απόρριμμα.

Ο Δημήτρης Χανιόγλου, Επικεφαλής του Τμήματος Nestlé Waters Ελλάδος, δήλωσε: «Αυτή η στιγμή είναι πραγματικά σημαντική για εμάς. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή εξελίσσεται και επιταχύνει το ταξίδι του προς τη βιώσιμη ανάπτυξη». H νέα συσκευασία του Κορπή είναι ήδη διαθέσιμη στην αγορά και εντάσσεται στη στρατηγική εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης «Μπες στον Κύκλο», με στόχο την εκπαίδευση των καταναλωτών και την ενεργή συμμετοχή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.