Η επόμενη δεκαετία θα αναδιαμορφώσει το καταναλωτικό τοπίο και τις προσεγγίσεις που θα υιοθετήσουν brands και agencies, σύμφωνα με έρευνα του Institute of Practitioners in Advertising (IPA) σε συνεργασία με την Foresight Factory, με τίτλο «The Future of Brand and Agency Relationships». Οι συμμετέχοντες συμφωνούν στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι marketers, καθώς και στις αλλαγές που θα επηρεάσουν περισσότερο την κατανάλωση την επόμενη δεκαετία, μεταξύ των οποίων η επιτάχυνση των virtual trends και η αύξηση του αιτήματος για ενσυναίσθηση από τα brands.

Όσον αφορά στα μοντέλα των σχέσεων που θα αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα πέντε: The Titan, όπου ένα brand επιλέγει έναν και μόνο εξωτερικό συνεργάτη για όλες τις marketing ενέργειές του. Οι συντάκτες της έρευνας το χαρακτηρίζουν ως μοντέλο με μέτρια αναπτυξιακή δυναμική. The Engineer, όπου ένας συνεργάτης χειρίζεται τη στρατηγική και πολλά άλλα agencies αναλαμβάνουν την υλοποίησή της. Χαρακτηρίζεται ως μοντέλο με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική.

The Coalition, όπου στρατηγική και εκτέλεση αναθέτονται σε διάφορα agencies. Μοντέλο με χαμηλή αναπτυξιακή δυναμική. The Hybrid, όπου συνδυάζονται in-house client services και εξωτερικά agencies για στρατηγική και εκτέλεση. Μοντέλο σημαντικής αναπτυξιακής δυναμικής. The In-house, όπου το μεγαλύτερο μέρος του marketing ενός brand διαχειρίζεται in-house. Χαρακτηρίζεται ως μοντέλο με μέτρια αναπτυξιακή δυναμική.

(Πηγή: Warc)