Με αφορμή τα 20 χρόνια παρουσίας του στη χώρα μας, το Ίδρυμα Vodafone ενισχύει το πρόγραμμα τηλεϊατρικής, το οποίο υλοποιείται από το 2006, διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης και υγείας σε γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας.

Συγκεκριμένα, δημιουργεί ένα νέο ερωτηματολόγιο για όλες τις γυναίκες, που βρίσκονται στις 100 απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Κάθε ενδιαφερόμενη θα έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο με τον γενικό ή αγροτικό γιατρό του Περιφερειακού Ιατρείου ή του Κέντρου Υγείας, ενώ τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται, μέσω του δικτύου της Vodafone, σε γιατρούς του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι εφόσον χρειαστεί, θα παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες για τυχόν εξετάσεις.

«Φέτος, με την εισαγωγή των νέων ερωτηματολογίων που απευθύνονται σε γυναίκες όλων των ηλικιών, συνεχίζουμε να δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας», δήλωσε η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone.