Το ποσό του ενός δισ. δολαρίων καταβάλλει το Facebook, προκειμένου να εξαγοράσει τη startup Kustomer, η οποία εκτιμήθηκε από το PitchBook στα 710 εκατ. δολάρια. Η εξαγορά αφορά στην επέκτασή του στο customer service με μια νέα προσέγγιση που παρέχει στους διαφημιστές πιο ολοκληρωμένη εικόνα των χρηστών, συνδυάζοντας όλες τις social media πλατφόρμες και άλλα κανάλια με το ευρύτερο ιστορικό αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και εταιρειών.

Η εταιρεία χτίζει ήδη το customer service για επιχειρήσεις στην πλατφόρμα, και σχεδιάζει να ενισχυθεί με μια πλατφόρμα, ενδεχομένως και ως paid υπηρεσία. Σήμερα, περίπου 175 εκατ. χρήστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να αλληλεπιδράσουν τόσο με επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν ως online ταυτότητα, όσο και με επιχειρήσεις που διαθέτουν συμπληρωματικά κανάλια επικοινωνίας σε apps, όπως Instagram, Messenger και WhatsApp, για να επικοινωνήσουν μαζί τους. Επιπλέον, με την αύξηση του ανταγωνισμού, η πώληση ενός πιο ποιοτικού προϊόντος στις εταιρείες μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του, θα δώσει στο Facebook πολύ περισσότερες πιθανότητες να τις «κλειδώσει» στο οικοσύστημά του.

(Πηγή: AdAge)