Είναι εδραιωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να λαμβάνουν υπόψη τους το αποτύπωμα που αφήνουν στο κοινωνικό σύνολο, στο περιβάλλον, στους καταναλωτές και σε συνεννόηση με τους εταίρους τους (stakeholders), να ενσωματώνουν σχετικές δράσεις.

Η εκκίνηση της ευρωπαϊκής προσπάθειας προαγωγής της Εταιρικής Υπευθυνότητας μπορεί να εντοπισθεί στο Green Paper του 2001. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε νέα πολιτική για το CSR, κεντρικός πυλώνας της οποίας ήταν η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, «European Alliance for CSR». Η πολιτική αυτή αποτύπωνε 8 περιοχές προτεραιότητας: Ενίσχυση της ενημέρωσης για την Εταιρική Υπευθυνότητα και ανταλλαγή καλών πρακτικών, υποστήριξη πρωτοβουλιών των διαφορετικών stakeholders, συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ενημέρωση των καταναλωτών και διαφάνεια, έρευνα, εκπαίδευση, μέριμνα για τη σχέση του CSR με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, διεθνής διάσταση της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Έκτοτε, η Ευρώπη βρίσκεται σε διαρκή επικαιροποίηση των πολιτικών της αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα, συνδέοντας άμεσα στόχους όπως η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της ανεργίας και η αειφορία, με την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Σήμερα, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Το καλοκαίρι του 2014, εξελίχθηκε σχετική δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών ομάδων stakeholders, τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζονται στο Multi-Stakeholder Forum on CSR που πραγματοποιείται 3 και 4 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Στόχος του Forum είναι να προσφέρει στους συμμετόχους την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανής η ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα όσα θα συζητηθούν εκεί. Στις 19 Φεβρουαρίου, το συνέδριο CSR in Action II, φιλοξενεί τον Φίλιππο Πιέρρο, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΟΣΑ. Στόχος της εισήγησής του, είναι η ενημέρωση για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για την ΕΚΕ, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της Declaration on International Investment and Multinational Enterprises, όπως επίσης και του Policy Framework on Investment. Στις 19 Φεβρουαρίου, η συζήτηση για την Εταιρική Υπευθυνότητα «μεταφέρεται» στην Αθήνα, δίνοντας στα στελέχη του τομέα μια πολύτιμη δυνατότητα ενημέρωσης για το ευρωπαϊκό τους μέλλον…