Σε συνέχεια των αντιδράσεων που προέκυψαν σχετικά με τη λήξη συμβάσεων των διανομέων της, το Efood προχώρησε σε αποφάσεις για τους ανθρώπους του με γνώμονα, όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, τους ίδιους, την ποιότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες και την εξέλιξή του.

Συγκεκριμένα, μεταφέρει τις υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνοντας 2.016 εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας την προϋπηρεσία τους, διατηρεί διευρυμένα δικαιώματα και πρόσθετες παροχές και αναδιαμορφώνει τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θα καθοριστούν και σε συνεργασία με τους διανομείς.