Στη λύση που διαθέτει για φυσικά καταστήματα
Μετά το λανσάρισμα της omnichannel λύσης για φυσικά καταστήματα, το e-satisfaction.com συνεχίζει να παρέχει νέα εργαλεία συλλογής και αξιοποίησης feedback από καταναλωτές.

Με τη προσθήκη του Viber ως μέσο επικοινωνίας με τους καταναλωτές, το e-satisfaction.com γίνεται ακόμα πιο real time και κάνει τη διαδικασία συλλογής feedback ακόμα πιο φιλική στο καταναλωτή που μόλις ολοκλήρωσε την αγορά του σε ένα φυσικό κατάστημα. Συνδυάζοντας το feedback με τα Humanized Marketing Automations, οδηγεί σε αύξηση του θετικού word of mouth κάθε φυσικού καταστήματος.