Με στόχο να υποστηρίξει τους επαγγελματίες τεχνίτες για το σπίτι, η πλατφόρμα Douleutaras.gr δημιουργεί την πρώτη τους «Ψηφιακή Βοηθό», τη «Μαίρη», μία υπηρεσία που βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των νοικοκυριών.

Για τους επαγγελματίες τεχνίτες.

Με στόχο να υποστηρίξει τους επαγγελματίες τεχνίτες για το σπίτι, η πλατφόρμα Douleutaras.gr δημιουργεί την πρώτη τους «Ψηφιακή Βοηθό», τη «Μαίρη», μία υπηρεσία που βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των νοικοκυριών. Η Μαίρη είναι η ψηφιακή βοηθός των επαγγελματιών που ετοιμάζει για αυτούς το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους, τους υπενθυμίζει τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν, καθώς και προτείνει τρόπους για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Σύμφωνα με τον CEO και co-founder της εταιρείας, Ανδρέα Γραμμάτη, «συνομιλώντας με τους συνεργάτες μας, εντοπίσαμε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών τους, καθώς αρκετοί από αυτούς εργάζονται μόνοι, χωρίς κάποιο βοηθό. Έτσι, αποφασίσαμε να τους ενισχύσουμε, δημιουργώντας για αυτούς τη Μαίρη, μία ψηφιακή βοηθό η οποία βρίσκεται “δίπλα” τους 24 ώρες κάθε μέρα».