Ο τομέας Απορρυπαντικών & Καθαριστικών της Henkel Hellas εγκαινιάζει την ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας «για καλό» με το νέο πρόγραμμα «Καθάρισε σε Βάθος», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Dixan με στόχο να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση και την έννοια της ατομικής ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον.

Το «Καθάρισε σε Βάθος» ξεκινά με τη στήριξη της εθελοντικής ομάδας του Οδυσσέα Λάμπρου, Beach Cleaning, για τον καθαρισμό ακτών, την ανάσυρση απορριμμάτων από τον βυθό των θαλασσών και την επαναχρησιμοποίησή τους μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται σε συνεργασία με την ομάδα «Beach Cleaning» και το εξειδικευμένο Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας με έδρα τη Σουηδία, για την ανακύκλωση και επεξεργασία του πλαστικού.

Η Μαίρη Βαλσαμά, Γενική Διευθύντρια του τομέα Laundry & Home Care της Henkel Hellas, δήλωσε σχετικά: «Στη Henkel η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας σε όλη την αλυσίδα αξίας της λειτουργίας μας».