Το CSR Hellas, στο πλαίσιο της διάδοσης καλών πρακτικών έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης και ενημέρωσης σχετικά με τη συμβολή των επιχειρήσεων στην περίοδο που διανύουμε, δημιούργησε μία ειδική ιστοσελίδα αφιερωμένη στον Covid-19 (csrhellas-covid19.gr).

Παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις των μελών του.

Το CSR Hellas, στο πλαίσιο της διάδοσης καλών πρακτικών έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης και ενημέρωσης σχετικά με τη συμβολή των επιχειρήσεων στην περίοδο που διανύουμε, δημιούργησε μία ειδική ιστοσελίδα αφιερωμένη στον Covid-19 (csrhellas-covid19.gr).

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ευρύτερη διάδοση και πολλαπλασιασμός ενεργειών που έχουν υιοθετήσει τα μέλη του για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία, η προώθηση υπεύθυνων πρακτικών από τις επιχειρήσεις, αλλά και η ενημέρωση όλων για τις δράσεις διεθνών οργανισμών και φορέων στην αντιμετώπιση της κρίσης και των επιπτώσεών της.

Η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR Hellas, δήλωσε: «Ο Covid-19 άλλαξε τη ζωή μας και το μέλλον μας. Είμαστε όλοι περήφανοι που οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Ελληνική Πολιτεία αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους να συμβάλουν στην επίτευξη των κοινών στόχων προασπίζοντας την υγεία των πολιτών και ενδυναμώνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας».