Το CEO Clubs Greece ανακοινώνει το νέο του, οκταμελές, Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1 Ιουλίου. Η σύνθεσή του έχει ως εξής: Πρόεδρος, Γεωργία Καρτσάνη (Sargia Partners & Your Directors Club), Γενικός Διευθυντής, Γεώργιος Σαγώνας, VP Member Experience, Αλέξανδρος Αθανασούλας (Stirixis Group), VP Reputation, Δημήτρης Μιχόπουλος (Weber Shandwick & Your Directors Club), VP Education and Learning, Πολυδεύκης Λουκόπουλος (Signify),
VP Diversity, Χριστίνα Αντωνίου (Daikin), VP Innovation, Τάσος Σπανίδης (Generation Y και Your Directors Club ), VP Sustainability, Μιχάλης Σπανός (Global Sustain). Το CEO Clubs Greece είναι ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2009 και αποτελεί παράρτημα του CEO Clubs Int’l, με περισσότερα από 15.000 εγγεγραμμένα μέλη.