Σημαντική ανάπτυξη των κερδών από τη διαφήμιση το τρίτο τρίμηνο του 2021 κατέγραψε το Snapchat. Η εταιρεία επεσήμανε ότι η αύξηση αυτή σημειώθηκε παρά τα εμπόδια που συνάντησε, τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές αναφορικά με την ιδιωτικότητα του iOS της Apple, που έχει περιορίσει τη δυνατότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων.

Η πλατφόρμα ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισ. δολάρια στα τριμηνιαία διαφημιστικά έσοδα της. Αν και η ανάπτυξη 57,3% αποτελεί σημαντική επιβράδυνση συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, είναι μεγαλύτερη από τον ρυθμό ανάπτυξης στην προ Covid-19 εποχή. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ακόμη πιο ενισχυμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγαλύτερη αγορά του Snapchat, όπου τα έσοδα από διαφημίσεις αυξήθηκαν κατά 64,5%. Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό, κατά 49,6% και 30,4% αντίστοιχα.

Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει ένα δύσκολο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Οι αλλαγές στην πλατφόρμα iOS, τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού οδηγούν το Snapchat να προβλέπει αύξηση εσόδων από διαφημίσεις για το 4ο τρίμηνο του 2021 μεταξύ 28% και 32%, δηλαδή μεταξύ 1.165 και 1.205 εκατ. δολαρίων.

(Πηγή: Warc)