Την αστοχία των brands να επιτύχουν μια diverse εκπροσώπηση του κοινού στον τομέα της διαφήμισης διαπιστώνει νέα έρευνα του YouGov σε 17 αγορές, σύμφωνα με την οποία 44% των καταναλωτών αναφέρουν ότι δεν αντιπροσωπεύονται πλήρως από τα πρόσωπα που βλέπουν στις διαφημίσεις, ενώ μόλις 19% αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται πλήρως.

Αναφορικά με τους Ευρωπαίους καταναλωτές φαίνεται ότι είναι πιθανότερο να δηλώσουν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει η διαφήμιση, με την πλειονότητα να εντοπίζεται στη Γερμανία (60%) και τη Σουηδία (59%). Ένας στους 2 Βρετανούς δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται πλήρως από τα πρόσωπα των διαφημίσεων, πράγμα το οποίο αναφέρουν κυρίως μεγαλύτερα σε ηλικία κοινά, εκ των οποίων 63% ηλικίας άνω των 55 ετών.

Στις ΗΠΑ και το Μεξικό, υποεκπροσωπούμενοι δηλώνουν περισσότερο άνδρες, παρά γυναίκες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εσκεμμένη επιλογή της προσέγγισης diverse κοινών σε πιο contextual, στοχευμένους και αντιπροσωπευτικούς χώρους μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση για τα brands. Προτείνονται δε 3 προσεγγίσεις καίριας σημασίας για την έμπρακτη επίτευξη προόδου στο ζήτημα αυτό και, συγκεκριμένα, τo inclusive casting, το inclusive story και το inclusion. (Πηγή: Warc)