Η Μobiplus πραγματοποίησε έρευνα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν e-shop, με τα ευρήματα να αναδεικνύουν ότι το 40% των επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιημένες από τον αριθμό των πελατών που επανέρχονται σε αυτές.

Σύμφωνα με την Μobiplus, οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη επιχείρηση λιανικού εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πρόβλεψης των μελλοντικών αγορών των πελατών ενός e-shop και πρότασεις εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων, μέσω Artificial Intelligence, Prediction Engineering και του Μobiplus shopping recommender. Και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που ο πελάτης βρίσκεται στο e-shop ή στο κατάστημα.