Ανακοίνωση σχετικά με την κοινότητα του TikTok στην Ευρώπη, την ανάπτυξή του και την επένδυσή του στην περιοχή, εξέδωσε η πλατφόρμα σήμερα το πρωί. «Αναγνωρίζουμε απόλυτα τη σημασία της συνεχούς επένδυσης στην Ευρώπη, ώστε να υποστηρίξουμε την ταχύτατα αναπτυσσόμενη κοινότητά μας», επισημαίνει η εταιρεία, αναφέροντας ότι πάνω από 5.000 άτομα δουλεύουν για το TikTok σε 10 χώρες σε όλη την περιοχή.

Παράλληλα, η επένδυση του TikTok επεκτείνεται και στην προσέγγισή του να διατηρήσει την ευρωπαϊκή κοινότητά του και τα δεδομένα της ασφαλή, ειδικά στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας: «Την περασμένη εβδομάδα, υποβάλαμε την πρώτη βασική μας έκθεση σύμφωνα με τον ενισχυμένο Κώδικα Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση, παρέχοντας πάνω από 2.500 σημεία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των πολιτικών του TikTok σε 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Μεγαλώνουμε επίσης την ομάδα μας με πρόσθετη τεχνογνωσία και διαθέτουμε βασικούς πόρους για να διασφαλίσουμε τη μελλοντική μας συμμόρφωση με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA)». Επιπλέον, η ανακοίνωση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η πλατφόρμα παραμένει εστιασμένη στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την κοινότητα, ενώ, όσον αφορά την τοπική αποθήκευση δεδομένων, επιδιώκει να διευρύνει την ικανότητά της για αποθήκευση ευρωπαϊκών δεδομένων.