Οι τελευταίες τάσεις και νέες πρακτικές θα παρουσιασθούν από ΙΑΒ Ευρώπης και Γερμανίας στις 26 Ιουνίου.

Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η κρίση της πανδημίας οδηγεί σε επιτάχυνση τάσεων της αγοράς – και το Programmatic Advertising δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς οι μεταβολές που συντελούνται είναι σημαντικές, με αντίκτυπο σε όλα τα μέρη του διαφημιστικού οικοσυστήματος. Σε αυτές ακριβώς θα εστιάσει η εισαγωγική συνεδρία του Programmatic Advertising Conference που θα πραγματοποιηθεί online τη Παρασκευή 26 Ιουνίου (www.programmatic.gr), με τον David Goddard, Πρόεδρο του Programmatic Advertising Committee του IAB Europe να παραθέτει όλα τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον (συνεχιζόμενο) αντίκτυπο της κρίσης στη συγκεκριμένη αγορά κι εξετάζοντας παράλληλα τα σενάρια για το άμεσο μέλλον.

Στη συνέχεια, ο Thomas Duhr, Αντιπρόεδρος του BVDW (IAB Γερμανίας), θα παρουσιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Programmatic Advertising, ένα πλέγμα από βασικές αρχές και κανόνες που αφορούν όλα τα μέρη της αλυσίδας επικοινωνίας όπως brands, agencies, solution providers και publishers. Ο Κώδικας είναι σε ισχύ από τις αρχές του ‘19 και ήδη έχει «αντιγραφεί» (μέσω άδειας χρήσης / licensing) από άλλες χώρες. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 10:30 έως τις 14:30 και απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη από advertisers / brands, media και digital agencies, publishers και broadcasters, καθώς και παρόχους τεχνολογικών λύσεων.