"Καθημερινή προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς". "Integration υπηρεσιών, νέες ιδέες και λειτουργίες". "Engagement καταναλωτών με τα brands, με μετρούμενα αποτελέσματα". Πρόκειται για ορισμένες μόνο από τις βασικές τάσεις που η αγορά αναμένει να εξελιχθούν το 2017, τάσεις που αποτυπώνονται μέσα από τις απόψεις κορυφαίων ανωτάτων στελεχών της αγοράς.

Νίκος Ιμιρζιάδης, CEO, Κέντρο Προώθησης Πωλήσεων
«Προσεκτικά βήματα σε θολό τοπίο…»

Είναι ίσως περίεργο να υπάρχουν προβλέψεις και εκτιμήσεις έτους, δεδομένου του ρευστού –αβέβαιου οικονομικά και πολιτικά- περιβάλλοντος. Προσωπικά θεωρώ ότι το 2017 θα είναι έτος πρόωρων εκλογών με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γνωστές αλλά και απρόσμενες λειτουργίες της αγοράς (εταιρειών & καταναλωτών). Οι επιχειρήσεις κινούνται με μικρά, προσεκτικά, μα και αβέβαια βήματα γιατί το περιβάλλον – όχι μόνο στην Ελλάδα – είναι  θολό. 

Η τεχνολογία υποστηρίζει τις λειτουργίες στη btl επικοινωνία
Για το sales promotion center το 2016 ήταν σαφώς καλύτερο του προηγούμενου χρόνου. Αυτό όμως προέκυψε από εύστοχη – επιτυχημένη και ιδιαίτερα εντατική προσπάθεια της εταιρείας και των ανθρώπων της. Το 2017 αναμένεται δυσκολότερο, αφού δεν υπήρξαν εξελίξεις ώστε να ελπίζουμε σε οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα, οι όποιες «αντοχές» μειώνονται. Αν εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι αυτό βασίζεται στους ανθρώπους μας και στην οργάνωση που βελτιώνουμε και προσαρμόζουμε καθημερινά στις ανάγκες της αγοράς μας, πετυχαίνοντας integration των υπηρεσιών μας. Αισιοδοξία ακόμα υπάρχει γιατί πιστεύω ότι οι όποιες δυσκολίες κρύβουν και ευκαιρίες που ελπίζω να διακρίνουμε. Η BTL επικοινωνία είναι πολυσχιδής λειτουργία και αυτό βοηθάει τον κλάδο να εξελίσσεται με νέες ιδέες και λειτουργίες, υποστηριζόμενος σημαντικά από την τεχνολογία. Η BTL επικοινωνία απευθύνεται αποτελεσματικά και άμεσα, μαζικά αλλά και σε ειδικά καταναλωτικά κοινά,  επιτυγχάνοντας το engagement των καταναλωτών με τα brands, με μετρούμενα κάθε φορά αποτελέσματα.

Αναβάθμιση υπηρεσιών και αναγνώριση
Ευχάριστη έκπληξη – κάτι που θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο – θα είναι: οι δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά (μεγαλύτερες απαιτήσεις – δυσκολότεροι στόχοι – μειωμένα budgets – μειωμένη κατανάλωση – έλλειψη φερεγγυότητας κ.α.) να οδηγήσουν σε ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, αλλά και στη διάκριση – στην πράξη – των εταιρειών που τις προσφέρουν.