Η μεγαλύτερη πρόκληση για το marketing σήμερα είναι…

η εύρεση του ιδανικού (μέσα στην πληθώρα διαθέσιμων μέσων) media mix για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας της μάρκας με το κοινό της. Κερδισμένη θα είναι η μάρκα που επιδεικνύει ευελιξία και που μπορεί να εκφράσει την αλήθεια της, μιλώντας με διαφορετική γλώσσα σε κάθε μοναδικό καταναλωτή, μέσα από το καταλληλότερο κάθε φορά «κανάλι» επικοινωνίας.

Στη σημερινή συγκυρία, η τεχνολογία συνεισφέρει…

με το να είναι πιο εξωστρεφής, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι την ίδια της την εξέλιξη. Πολλές από τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία ήρθαν για να μείνουν, δημιουργώντας ένα ψηφιακό τοπίο που, όπως αποδεικνύεται, καλύπτει γρήγορα και αποτελεσματικά τις ανάγκες τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων.

Το marketing αύριο θα είναι διαφορετικό, γιατί…

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένα μίγμα πολλών, συχνά απρόβλεπτων παραγόντων, μιλώντας ταυτόχρονα σε λογική και συναίσθημα. Η εμπέδωση της πίστης, της φήμης και της αξιοπιστίας προϋποθέτουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης πάνω στη συνολική και όσο γίνεται εξατομικευμένη εμπειρία του καταναλωτή από τη μάρκα και τις υπηρεσίες της.

Η διαφήμιση μπορεί να ξεπεράσει το gender stereo-typing, εάν…

αξιοποιήσει καταστάσεις όπως η παρούσα, που προσφέρουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη ανατροπής στερεοτύπων και αλλαγής παραδοσιακών αφηγημάτων. Προϋπόθεση κατά τη γνώμη μου είναι η ενημέρωση και ο σεβασμός στις διαφορετικές κουλτούρες.

Το μοντέλο συνεργασίας clients-agencies αλλάζει επειδή…

υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ανταλλαγή και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο μέρη. Η λήψη αποφάσεων δεν πρέπει να βασίζεται τόσο σε παγιωμένες πεποιθήσεις, όσο σε ανατροφοδότηση και επαναδιαπραγμάτευση των ιδεών, με βάση τα σύγχρονα εργαλεία για τις μετρήσεις βελτιστοποίησης των KPIs. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε όλοι περισσότερη ευελιξία.

Οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας του αύριο είναι…

να μπορεί να σχεδιάσει με γνώση, ασφάλεια, όραμα και φιλοδοξία το ταξίδι προς τον σκοπό και, αφού καταρτίσει την καλύτερη δυνατή ομάδα, να πορεύεται σταθερά προς τα εκεί, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αναπροσαρμόσει τη διαδρομή, ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομένα. Η ταχύτητα και η ευελιξία αποτελούν σημαντικά εφόδια.