Οι περισσότεροι CEOs φαίνεται να κατανοούν σήμερα τη σημασία που έχει η εταιρική φήμη στην επιχειρηματική επιτυχία. Ωστόσο, όταν τους τεθεί το ερώτημα εάν η φήμη και η διαχείρισή της δικαιούται ισότιμης θέσης στο ΔΣ, οι απαντήσεις ποικίλουν. Σε σχετικό του άρθρο στο site της IPRA (International Public Relations Association), ο Ingmar De Goijer, Director Communications της MedTech Europe και Board Member της EACD, εντοπίζει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν σίγουρα εταιρείες και Διευθύνοντες Σύμβουλοι που επιφυλάσσουν τη θέση αυτή στον CCO. Σε άλλες περιπτώσεις, ο CCO αναφέρεται απευθείας στον CEO και θεωρείται δεδομένο ότι ο τελευταίος έχει τη συνολική ευθύνη (οπότε δεν υπάρχει λόγος συμμετοχής του CCO στο ΔΣ). Τέλος, οι περισσότερες B2B επιχειρήσεις θεωρούν μεν τη φήμη σημαντική, αλλά όχι σε βαθμό που να δικαιολογούν C-Suite θέση στον CCO τους.

«Το απρόσμενο δεν είναι οι απαντήσεις αυτές των business executives, αλλά το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι Chief Communication Officers τοποθετούνται συχνά με τον ίδιο τρόπο», επισημαίνει ο Goijer. Είναι οι ίδιοι που δεν αναγνωρίζουν στον εαυτό τους και στην ιδιότητά τους ηγετικό ρόλο εντός της επιχείρησης, παρόλο που τα «καμπανάκια» χτυπάνε από όλες τις πλευρές για την ευθεία σύνδεση φήμης και επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Η πάλη για την κατάκτηση της κορυφής συνεχίζεται αμείωτη. Και ίσως και αμείλικτη. Οι παράμετροι που θα ορίσουν την έκβασή της για τους CCOs ποικίλουν, αλλά κυρίως έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι βλέπουν τον εαυτό τους και διαμορφώνουν το περιεχόμενο του ρόλου τους. Ο «Perception Guardian» του μέλλοντος, όπως τον αποκαλεί ο Goijer, οφείλει να είναι ένας συνδυασμός business, communications και marketing.

* Ο Ingmar De Goijer θα παρουσιάσει στις 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου Εταιρικής Επικοινωνίας τα ευρήματα της πρωτότυπης έρευνας «The Chief Communication Officer and the C-Suite», που εκπονήθηκε πρόσφατα από την EACD και το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.